DHL Tracking | Cách tra cứu vận đơn DHL Việt Nam

dhl-tracking

DHL Tracking

Tra cứu vận đơn trực tuyến DHL Tracking của DHL Việt Nam là cách thuận tiện nhất để tìm ra lô hàng của bạn đang ở đâu. Đây là cách nhanh nhất để kiểm tra tình trạng của lô hàng của bạn . Không cần phải gọi dịch vụ khách hàng – kết quả trực tuyến của chúng tôi cung cấp cho bạn thời gian , tiến độ chi tiết như tốc độ giao hàng của bạn thông qua mạng lưới chuyển phát nhanh  DHL Việt Nam .

Làm thế nào tôi có thể theo dõi lô hàng của tôi ?

Đơn giản bạn chỉ cần vào DHL Tracking rồi nhập số vận đơn trên lô hàng hay trên vận đơn mà bạn được lưu lại một liên sau đó nhấp vào “Tìm kiếm ngay bây giờ” . Bạn cũng có thể tìm kiếm cho nhiều lô hàng bằng cách tách số vận đơn của lô hàng trong ô tìm kiếm và các số vận đơn cách nhau bởi một dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc một dòng mới .

Số vận đơn của lô hàng là gì?

Là một sự kết hợp của 10 số và chỉ để tìm kiếm lô hàng của bạn đang ở đâu và tình trạng như thế nào .

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy ví dụ về DHL Tracking với các cách thức phổ biến nhất bạn sẽ nhận được khi gửi một lô hàng . Chúng tôi đã đánh dấu các điểm cho bạn nơi bạn sẽ tìm thấy số lô hàng của bạn .

dhl-tracking-cach-tra-cuu-van-don-dhl-viet-nam1

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.