Chuyển phát nhanh đi Cộng hòa Belarus

Chuyển phát nhanh đi Cộng hòa Belarus

Chuyển phát nhanh hàng hóa đi Cộng hòa Belarus Belarus là một nước cộng hoà tổng thống, được lãnh đạo bởi Tổng thống và một nghị viện lưỡng viện -Quốc hội. Quốc hội gồm một hạ viện, Viện đại biểu 110 ghế, và thượng viện, Hội đồng Cộng hoà 64 … Continue reading